Siedziba                                           Sprzedaż


ZALIMP INVEST Sp. z o.o.            ZALIMP INVEST Sp. z o.o.      
ul. św. Jacka Odrowąża 9            ul. św. Jacka Odrowąża 9
03-310 Warszawa                         03-310 Warszawa

tel. (22) 831-85-63
fax (46) 880-57-57

e-mail:
zalimp@zalimp.pl
- sekretariat
sprzedaz@zalimp.pl
- sprzedaż   

Nasz rachunek bankowy

PKO BP 94 1020 1156 0000 7302 0086 0122
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia internetowego.