Zalimp Invest Sp. z o.o. ma 60-letnią tradycję i doświadczenie w konstruowaniu, produkcji, sprzedaży wyrobów medycznych, laboratoryjnych.

Podstawowe produkowane przez nas wyroby to: lampy laryngologiczne, lampy Sollux, destylatory wody. Jesteśmy również producentem pierwszej polskiej destylarki i redestylarki szklanej. Produkowany przez naszą firmę sprzęt medyczny wytwarzany jest zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych - spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EEC, dyrektywy 89/336/EEC oraz normy PN-EN 60601-1: 2006 dotyczącej bezpieczeństwa wyrobów medycznych.

Potwierdzeniem faktu, że ZALIMP Invest Sp. z o.o. spełnia najwyższe wymagania stawiane przed producentami sprzętu medycznego, jest uzyskanie i utrzymywanie od kilku lat przez naszą firmę certyfikatów zgodności zakładowego systemu zarządzania jakością wg.norm ISO 9001: 2000 oraz ISO 13485: 2003 dotyczącą wyrobów medycznych, wydanych przez SGS UNITED KINGDOM Limited.

Wszystkie produkowane przez nas wyroby są zarejestrowane, posiadają stosowne dopuszczenia i spełniają wszystkie warunki niezbędne do ich oznaczania znakiem CE.

Naszym klientom oferujemy korzystne warunki współpracy. Realizujemy zamówienia odbiorców indywidualnych.